Galerija
Sava Sumanovic - Drvo pored potoka, kombinovana