Galerija
Stojan Aralica - Skare - basta mog brata, ulje